Lillian Sivertsen

Familieterapeut/parterapeut/

kognitiv terapeut/EFT terapeut

Jeg begynte å jobbe som sosionom i 1984 (innenfor førstelinjen) Fra 1989 har jeg jobbet som terapeut innen for spesialisthelsetjenesten (psykiatri og avhengighet, samt rus) Fra 2010 har jeg arbeidet som familieterapeut ved Familieavdelingen ved Modum Bad.

 

Mine kolleger og pasienter beskriver meg som en dyktig terapeut som er følsom og innsiktsfull.


I 1993 klinisk sosionom.

Jeg har en omfattende videreutdanning: 2014 kogintiv terapi(2 år) 2022 gjennomført eksternship/core skills i emosjonsfokusert terapi. (under sertifisering)

Terapaut

Familieterapi/og godkjent veileder for familieterapeuter 1991. 

2år transkultuell forståelse og behandling 1993.

Innføringskurs i psykoterapi 1997.

Min Historie 

Jeg ble hardt skadet under en front til front kollisjon i 2016 på vei til jobb på Modum Bad Vikersund. Nå bruker jeg denne erfaringen (livserfaringen) i jobben med pasientene mine. Jeg skjønner på en helt annen måte hva pasientene mener når de snakker om flash backs eller at de ser hendelser som om det er en film.

Jeg har bearbeidet dette og det har vært en lang sorgprosess. I jobben min møter jeg mennesker med temaer som jeg kan kjenne igjen fra mitt eget liv. Jeg tror det er viktig som terapeut og ha i bakhodet sin livserfaring i møte med mennsker. Men være bevisst på at mennesker opplever og håndterer ulike traumer forskjellig.

Jeg har jobbet siden 2010, i familieavdelingen Modum Bad i Vikersund som parterapeut. Begynte å jobbe som sosionom i 1984 fra 89 jobbet som terapeut innenfor spesialisthelsetjenesten i Oslo og Tromsø. (før modum bad). Det ville være en sorg for meg å pensjonere meg nå.
Jeg har alltid hatt glede av å jobbe med mennesker i tillegg til min jobb som terapeut på modum bad tar jeg nå imot pasienter på min fritid ettermiddag og kveld 3 kvelder i uka på Sommerfryd- Et faglig fellesskap i Vikersund.

Jeg pleier å si at jeg forbereder min pensjonist tilværelse på denne måten. For meg er det ikke bare en jobb men det gir meg mening i livet (livsstil) jeg behandler mennesker som strever med angst frykt nedstemhet trishet sorg og traumer. Usikkerhet for framtid mangel på mening i livet lav selvfølelse utfordringer i relasjon vansker på jobb og andre utfordrende livsvalg.

 

For å lykkes i terapi er det avgjørende med en trygg og god allianse med den personen som skal hjelpes. Etter ulykken vet jeg hvor viktig dette er. Min erfaring er når jeg lykkes å etablere trygghet er det mulig å jobbe med endringer og få til et godt resultat. Etter at vår relasjon er bygd opp er det viktig å finne ut sammen med pasienter hva er de underliggende temaer. I parterapi jobber vi sammen med å finne de underliggende temaene som paret opplever som utfordrende i sin relasjon med hverandre. F.eks når et par krangler er det ikke nødvendigvis om husarbeid, men ulike typer savn, usikkerhet og misforståelser som har oppstått på ett eller annet tidspunkt i parforholdet. Det å føle seg elsket, kjenne på savn og usikkerhet er en del av de temaer vi utforsker sammen.


Min rolle som terapeut er å sette i gang prosesser hos mennesker gjennom intervensjoner hvor vi jobber sammen som ett team. Som terapeut er det ikke slik at det er bare jeg som gir informasjon om problematikk, men vi som et team kommer til konklusjoner hvor min utdanning og erfaring kan komme med innspill og løsninger som vil bedre relasjonen. Mine pasienter gir meg opplevelsen av mening. Det er fantastisk å være med mennesker på reisen fra mørke til lys. Det å jobbe med mennesker har gitt meg og vil gi meg glede i årene som kommer.